top of page

Statutul SMART POL

CONDIȚII GENERALE

Smart Pol nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terța parte o poate suferi in urma folosirii platformei Smart Pol.

Prin crearea si utilizarea Contului sau înscrierea electronică în Sindicatul Smart Pol, Utilizatorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) și a confidențialității tuturor activităților și operațiunilor desfășurate în interiorul sindicatului si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

 

Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului Utilizatorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenele si Condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului. Aprobarea unui cont pe platforma membrilor de sindicat www.smartpol.ro generează de îndată raporturi juridice între Sindicat și utilizator (polițist sau civil), acesta din urmă dobândind calitatea de membru al sindicatului conform și în accepțiunea Legii 367/2022 și a Statutului Smart Pol.

Smart Pol își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Utilizatorilor de la momentul afișării in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

Regulamentul se completează cu Politica de confidențialitate , Politica de utilizare cookie-uri , Statutul Smart Pol 

și presupune acceptarea acțiunilor S.N.P. SMART POL.​

​​

1. DEFINITII SI TERMENI

 

Smart Pol – este denumirea Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol (S.N.P. Smart Pol) și a platformei www.smartpol.ro, organizație cu personalitate juridică dobândită conform Legii 62/2011, având CIF 39797841 și adresa în Timișoara, 300385. Acestei platforme și utilizatorilor li se aplică exclusiv Legea Dialogului Social, Statut Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol și regulamentele de organizare și funcționare precum si prin deciziile forurilor de conducere.

 

Sindicatul - Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol (S.N.P. Smart Pol) organizație cu personalitate juridică dobândită conform Legii 62/2011, având CIF 39797841 și adresa în Timișoara, 300385

 

Utilizator/Membru – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani, care are calitatea de polițist și care își desfășoară activitatea conform Statutului Polițistului și care prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale și este de acord cu Statutul Smart Pol.

 

Cotizație – contribuția bănească a membrilor de sindicat în baza căruia pot solicita sindicatului prestarea de servicii, Insigne şi/sau livrări de bunuri, fără depășirea unui cuantum de 70% din valoarea acesteia.

 

URL Personal – pseudonim prin care un anumit Utilizator/ /Membru poate adaugă Conținut pe Site. URL-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/ ului/ Membrului cu denumirea de “Nume Utilizator”.

 

Cont – secțiunea din Site format dintr-o adresă de e-mail si o parola care permite Membrului interacțiunea cu Sindicatul sau alți Membrii și transmiterea unei Comenzii si care conține informații despre Membru si istoricul Membrului in Site (Comenzi, chitanțe, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate. Transmiterea Contului către terți nu este acceptată.

 

Coșul – secțiune din Cont care permite  Membrului/Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește sa le dobândească la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

 

Site – platformă găzduită la adresa web www.smartpol.ro si subdomeniile acestuia. Pe acest site nu se desfășoară acte comerciale.

 

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Sindicat si Membru prin care Membrul transmite Sindicatului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a dobândi Bunuri si Servicii de la Sindicat.

 

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Sindicat, Membrului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Sindicat si Membru, fără prezenta fizica simultana a Sindicatului si a Membrului.

 

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Membrilor de către Sindicat prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/partener al Sindicatului, Membrului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau nivelul cotizațiilor stabilite de către Sindicat într-o anumită perioadă;

– informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau nivelul prețurilor practicate de către un terț cu care Sindicatul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada(ex: Asiguratorul);

– date referitoare la Sindicat, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Membrii cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Membrului care a adresat o Întrebare in Site. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/ /Membru unui alt Utilizator/ /Membru in cadrul unei discuții.

Insigna SMART POL - Insignă metalică pe suport piele sau suport portofel, distribuită membrilor după atribuirea unei serii unice valabile pentru o perioadă limitată de timp. Aceasta este însoțită de obicei de legitimație și card de membru. În cazul pierderii calității de membru sau in cazul neplății cotizației, seria unică este retrasă. Pe toată perioada in care insigna este în posesia unui membru, aceasta rămâne proprietatea organizației, fiind obligatorie restituirea acesteia la momentul încetării calității de membru.

 

Document – prezentele Termene si Condiții.

 

Comunicări – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile pus/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati dobândit, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” precum si alte comunicări cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie.

 

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

Membru - Membrii, membrii junior sau membrii de onoare ai Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol

 

Membru Smart Pol - polițiștii care își desfășoară activitatea conform Statutului Polițistului și se constituie conform prevederilor Constituției României Art. 9 și Art. 40 privind dreptul la liberă asociere, Legii nr. 62/2011 și Art. 68 din Statutul Polițistului, ca membrii ai Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol. Existența și funcționarea sindicatului sunt reglementate prin Legea Dialogului Social, Statut și regulamentele de organizare și funcționare precum si prin deciziile forurilor de conducere.

Membru Junior - Calitatea de Membru Junior se acordă elevilor și studenților aflați în perioada anilor de studiu în instituțiile de învățământ ale M.A.I.. Aceștia nu au drepturile depline ale membrilor de sindicat dar pot participa la activitatea sindicatului și la promovarea obiectivelor din statut. De asemenea aceștia pot solicita consultanță din partea sindicatului pentru apărarea drepturilor stipulate în Regulamentele de funcționare ale instituțiilor de care aparțin.

Membru de Onoare Smart Pol- orice persoană fizică sau juridică, fără antecedente penale, ce dorește să obțină Calitatea de membru de onoare al organizației. Această calitate poate fi acordată persoanelor care se implică activ în activitatea sindicală și se obține prin aprobarea prealabilă a Biroului Executiv. Membrii de Onoare nu au drepturile depline ale membrilor de sindicat dar pot participa la activitatea sindicatului și la promovarea obiectivelor din statut.

Utilizatorii platformei care sunt înscriși în cazierul judiciar cu antecedente penale se obligă să notifice în prealabil reprezentanții Sindicatului despre acest lucru și se obligă să se abțină de la crearea de conturi sau achitarea planurilor de cotizație.

​​

Inspectorat/Structură - Locul de muncă unde își desfășoară activitatea profesională persoanele care comandă produse de uniformă. Completarea incorectă a acestui câmp în secțiunea de încriere poate atrage răspunderea penală.

Legitimație - document personal, eliberat de Ministerul Afacerilor Intene, prin care polițistul se poate legitima, dovedindu-și identitatea și calitatea de polițist

Forumul – Secțiunea de discuții și interacțiuni între inițiatorii site-ului Smart Pol care se regăsește la adresa: https://www.smartpol.ro/forum

Asigurări - Servicii de dobândire a asigurărilor pentru membrii.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Membrul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Sindicatul își derulează operațiunile.

 

2.2. Notificarea primita de către Membru, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3. Pentru motive justificate, Sindicatul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunța Membrul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon.

 

2.4. Contractul se considera încheiat intre Sindicat si Membru in momentul creeări unui Cont Pe site sau/și a plătirii cotizației care nu poate fi restituită.

2.5. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Sindicat pe Site vor sta la baza Contractului.

 

3. POLITICA DE DOBÂNDIRE A BUNURILOR SI SERVICIILOR DE CATRE MEMBRII

 

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Membru Smart Pol după validarea înscrierii de către Biroul Executiv.

 

Pentru motive justificate Smart Pol își rezerva dreptul de a restricționa accesul Membrului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Membrului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel S.N.P. Smart Pol.

 

3.2. Comunicarea cu Sindicatul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la sectiunea “contact” din Site. Sindicatul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

 

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Smart Pol își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Membrilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip catch, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

 

3.4. Smart Pol poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Smart Pol are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Cotizațiilor prin care se pot dobândi Bunurile si/sau Serviciile prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON). Pentru cotizațiile Membrilor de onoare din afara României și pentru donațiile prin intermediul PayPal prețurile sunt exprimate in euro.

3.6. In condițiile prevăzute de lege, Bunurilor și Serviciile pot fi dobândite exclusiv în baza cotizației plătite către sindicat și într-un cuantum care să nu depășească mai mult de 70% din valoarea totală a cotizațiilor.

 

3.7. In cazul plaților online Sindicatul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Membru, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Membrul. În cazul contractelor încheiate la distanta (ca de exemplu în cazul achitării cotizației Membrilor de Onoare) plățile se pot efectua utilizând card de credit/debit, printr-un serviciu dedicat de plăti prin internet. Plățile efectuate de către Membri de Onoare prin intermediul serviciului de plăți sunt plăți recurente. În cazul plăților recurente, Smart Pol prin serviciul de plăți prin internet, va utiliza și reține datele cardului utilizat pe perioada cât plata recurentă rămâne activă. Membrul de Onoare își păstrează calitatea de membru pe toată perioada în care cotizația este plătită. În cazul în care se omite dezactivarea plății recurente de către Membru, iar suma este procesată, SNP Smart Pol nu va fi făcut răspunzător și nu va returna contravaloarea cotizației în cuantum. Plata recurentă poate fi anulată din contul de membru sau prin solicitare directă către sindicat.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Sindicatului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la dobândirea unui Bun sau Serviciu, Membrului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul dobândit. Solicitarea va fi transmisa către adresa de e-mail înscrisa de Membru in Cont. In acest fel, Membrul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/  Membrii de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.

 

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

 

4.1. Sindicatul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, nefiind necesar acordul Membrului. Sindicatul va fi întotdeauna responsabil fata de Membru pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

 

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Smart Pol, ori sunt dobândite spre folosință de către Smart pol acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

 

5.2. Membrului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Smart Pol, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Smart Pol asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Smart Pol.

 

5.3. Orice Conținut la care Membrul/Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre Smart Pol si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Smart Pol cu referire la acel Conținut.

 

5.4. Membrul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

 

5.5. In cazul in care Smart Pol conferă  Membrului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Smart Pol pentru respectivul Membru/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator sau Membru, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Smart Pol si/sau al angajatului/prepusului Smart Pol care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

 

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care li însoțește, in cazul in care acesta exista.

 

6. COMANDA

 

6.1. Membrul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coș, urmând a finaliza Comanda efectuând plata Cotizației prin una dintre modalitățile indicate expres.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii Membrul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de dobândire, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Membrul consimte ca Sindicatul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Sindicat, in orice situație in care este necesara contactarea Membrului.

 

6.4. Sindicatul poate anula Comanda efectuata de către Membru, in urma unei notificări prealabile adresate  Membrului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

 

6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului  Membrului, a tranzacției, in cazul plații online;

 

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Smart Pol, in cazul plații online;

 

6.4.3. datele furnizate de către Membru, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte sau se dovedește că acesta nu deține calitatea necesară pentru a deveni membru;

 

6.5. Membrul nu are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu și să solicite restituirea cotiției. Cotizațiile nu pot fi restituite. Membrul are dreptul de a se retrage din sindicat și să renunțe la folosirea bunurilor sau a serviciilor puse la dispoziție de către sindicat dar nu poate solicita restituirea cotizației;

6.6. In cazul in care Membrul decide sa se retragă din Sindicat, acesta va contacta Sindicatul pentru indicații dar nu poate dispune asupra comenzii sau asupra modului in care este folosita cotizatia.

 

6.7. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Membru, nu poate fi livrat de către Sindicat, acesta din urma va informa Membrul asupra acestui fapt si îi va da posibilitatea să opteze pentru alt serviciu.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

 

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. furnizarea de bunuri si servicii către membrii Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol.

 

8. CONFIDENTIALITATE

 

8.1. Smart Pol va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document sau potrivit Termenilor și Condițiilor Generale ale Site-ului Smart Pol.

 

8.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Membru cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Sindicatului Smart Pol.

 

8.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Sindicatului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteți, de asemenea, de acord ca Sindicatul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Smart Pol nu va constitui subiecte de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

 

9. COMUNICARI

 

9.1. Membrul/Utilizatorul își poate modifica in orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Sindicatului pentru Comunicările continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii, după cum urmează:

9.1.2. prin modificarea setărilor din Cont

 

9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările primite de la Sindicat; sau

 

9.1.4. prin contactarea Sindicatului.

9.1.5. Prin anularea contului sau prin retragerea din sindicat

 

9.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii in sectiunea din Cont: “Cosul meu”, Sindicatul va transmite  Membrului/Utilizatorului Comunicări cu privire:

 

– la modificarea valorii cotizației în baza căreia se dobândesc Bunuri sau Servicii adaugate in sectiunea “Cosul meu”,

– la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adaugate in sectiunea “Cosul meu”,

– la existenta Bunurilor sau Serviciilor in sectiunea “Cosul meu”, si

– disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cosul meu”.

 

9.3. In urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Sindicatul va transmite Membrului/Utilizatorului Comunicări cu privire la:

 

– sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreuna cu Bunul sau Serviciul dobândit.

 

9.4.  Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicările menționate la punctul 9.3. de mai sus  prin contactarea Smart Pol in acest sens.

 

9.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piața si sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor cercetări de piața si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piața si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piața si sondaje de opinie in orice moment, prin contactarea Smart Pol.

 

10. CHITANȚA – PLATA 

 

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.smartpol.ro sunt negociate de către Sindicat în numele membrilor.

 

10.2. Sindicatul va emite către Membru o chitanță electronică pentru Cotizația plătită urmând ca Bunurile si Serviciile livrate să nu depășească 70% din cuantumul cotizației, obligația Membrului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii chitanței conform cu legislația in vigoare.

 

10.3. Sindicatul va transmite Membrului chitanța aferentă Cotizației prin mijloace electronice.

 

10.4. Pentru o corecta comunicare a chitanței, Membrului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

 

10.5 Datele cardului de plata ale Membrului vor fi accesibile Smart Pol si vor fi stocate de către de Smart Pol sau de către procesatorul de plăti integrat in Site.

 

10.6. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Membrul este sfătuit sa nu rămână legat pe Site si sa nu seteze opțiunea de legare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

 

10.7. Membrul poate introduce datele mai multor carduri de plata pe care le deține.

 

11. LIVRAREA BUNURILOR

 

11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor de către Smart Pol se regăsesc in sectiunea special destinată a fiecărui produs.

 

11.2. Sindicatul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

11.3. Sindicatul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor oriunde pe și de pe teritoriul uniunii Europene și nu numai.

 

11.4. După confirmarea de plată a cotizației, Sindicatul va depune diligențele necesare pentru obținerea în cel mai scurt timp a bunurilor și serviciilor din Comandă care sunt necesare membrului de sindicat

 

11.5. Pentru bunuri care sunt achiziționate din afara teritoriului României termenele de livrare pot ajunge și la 90 de zile.

 

11.6. Dacă în termen de 90 de zile de la comandă bunurile sau serviciile comandate nu pot fi livrate către membrii, aceștia pot solicita livrarea de alte bunuri sau servicii din partea sindicatului.

 

12. GARANTII

 

12.1. Toate Bunurile/Serviciile oferite de către Smart Pol membrilor, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor de la care sunt achiziționate.

 

12.3. Pentru o corectă comunicare a garanțiilor aferente Bunurilor sau Serviciilor din Comandă,  Membrului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau si sa acceseze informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

 

13. PROPRIETATEA BUNURILOR/SERVICIILOR

 

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor nu va fi transferată către membrii. Bunurile sau/si Serviciile achiziționate în baza veniturilor din cotizații sau donații vor rămâne în proprietatea și patrimoniul Sindicatului și vor fi folosite de către membrii pe toată durata deținerii calității de membru.

 

14. RASPUNDERE

 

14.1. Sindicatul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Membrul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Sindicat a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea acestora.

 

14.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/Membrul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

 

14.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor,  Utilizatorul/ Membrul accepta in mod expres si fără echivoc Termenele si Condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

 

14.4. Sindicatul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili  Utilizatorilor/ Membrilor de la momentul afișării in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

 

15. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

 

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul si/sau Serviciul achizitionat, Membrii au la dispoziție contactele din secțiunea de contact. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 45 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

16.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

 17. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

 

17.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

18. FORTA MAJORA

 

18.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

 

18.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

19. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

 

19.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Sindicat si Utilizatori / Membrii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din România.

20. FORUM

20.1. Generalități

 

Smart Pol – este denumirea Sindicatului Național al Polițiștilor Smart Pol(S.N.P. Smart Pol) și a platformei www.smartpol.ro, organizație cu personalitate juridică dobândită conform Legii 62/2011, având CIF 39797841 și adresa în Timișoara, 300385.

 

Forumul – Secțiunea de discuții și interacțiuni între inițiatorii site-ului Smart Pol care se regăsește la adresa: https://www.smartpol.ro/forum

 

Forumul este guvernat de o serie de reguli clare, care trebuie respectate de către toți membrii săi, din momentul in care se înregistrează si își creează un cont.

 

Înregistrarea este necesara pentru a citi mesajele postate de membrii deja înscriși, si pentru a avea acces la anumite secțiuni, pentru a putea răspunde la mesaje, a putea descarcă fișiere sau a avea dreptul de a deschide noi tipicuri de discuții.

 

Toți membrii înregistrați trebuie sa înțeleagă ca utilizarea de către ei a forumului nu este un drept, ci un privilegiu acordat de către Smart Pol, administratorii forumului rezervând-si astfel dreptul de a-si selecta userii. Orice încălcare a prezentului Regulament permite moderatorilor sau administratorilor Smart Pol sa dea avertismente si in cele din urma sa restricționeze (la libera lor discreție) accesul membrilor in cauza, pe perioada nedeterminata.

 

Nici un membru al forumului nu poate invoca drept scuza pentru încălcarea Regulamentului faptul ca nu știa de existenta lui.

Smart Pol are dreptul sa modifice oricând prevederile Regulamentului; recomandarea noastră este ca userii sa citească periodic prezentul document, pentru a cunoaște eventualele actualizări.

 

20.2. Interdicții

 

Pe forumul Smart Pol următoarele activități ale membrilor sunt strict interzise:

 

a. crearea si folosirea de "clone" (mai multe conturi ale aceluiași utilizator). Descoperirea de către moderatori a acestor conturi va duce la suspendarea definitiva a conturilor clonelor si suspendarea pe o perioada de 15 de zile a contului principal.

 

b. atacul la persoana, jignirea sub orice forma a membrilor forumului, folosirea de cuvinte obscene, amenințătoare, abuzive sau indecente, comportament nepotrivit sau ofensator. Un comportament civilizat impune combaterea ideilor exprimate anterior si nu a persoanelor care le-au postat.

 

c. postarea de informatii, fișiere etc cu încălcarea dreptului de autor si a drepturilor conexe prevăzute de Legea 8/1996, precum si a oricăror alte drepturi ale terților. Toate drepturile de autor (copyright) asupra fotografiilor atașate in cadrul forumului aparțin autorilor. Reproducerea lor (pe orice suport) fără permisiunea autorilor reprezintă o încălcare a legilor in vigoare. Daca doriți sa le folosiți va rugam sa contactați autorii lucrărilor. Smart Pol nu își asuma in niciun fel obligația de a proteja pozele afișate in cadrul forumului, de a despăgubi autorii si nici de a ajuta autorii sa fie despăgubiți pentru pagubele pe care le-au suferit.

 

d. postarea de discuții sau deschiderea de tipicuri despre subiecte care contravin legilor României (incluzând dar fără a se limita la informatii false, vulgare, defăimătoare, rasiste, cu orientare sexuala sau orice alte date considerate ilegale pe teritoriul României) sau care instiga la încălcarea acestor legi

 

e. postarea aceluiași mesaj sau postarea de mesaje similare pe mai multe tipicuri de conversație ("folos")

 

f. postarea de discuții care nu au legătura cu subiectul in cauza ("off topic"). Moderatorii își rezerva dreptul de a șterge aceste comentarii si de a da un avertisment userilor in cauza.

 

g. scrierea mesajelor cu deformări ale limbii romane, de genul: tiz, sa, k, etc. Pentru a se face mai bine înțeleși, userii pot folosi diacritice. (ț, ș, etc)

 

h. folosirea abuziva a simile-urilor in mesajele postate (iconițele animate), scrierea de mesaje alcătuite exclusiv din astfel de simile-uri, scrierea exclusiv cu majuscule sau folosirea excesiva a culorilor

 

i. postarea de reclame sub orice forma (inclusiv imaginile/link-urile din avataruri, semnătura/status, posturi ce nu au legătura cu subiectul...etc). Este interzisa postarea oricărui link din afara domeniului Smart Pol in semnătura/status.

 

j. folosirea intenționata a unui nickname asemanator cu unul deja existent (se poate crea confuzie), precum si folosirea drept nickname a numelui unei societati sau a unei pagini personale web (sanctiunea este banarea imediata)

 

k. folosirea de proxy-uri anonime/tor/vpn

 

l. folosirea de catre minorii sub 16 ani a ariilor interzise

 

m. atasarea de fisiere ce contin virusi, troieni, spyware, softuri comerciale fara licenta, crack-uri sau orice fel de atasament ilegal sau potential periculos ; in general este recomandat sa nu se ataseze nici un fel de fisier decat in cazul in care aceasta actiune are un fundament solid si este pe deplin justificata.

 

n. trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate altor membri, chiar daca este facuta prin intermediul PM, trimiterea de "mailuri nesolicitate", "scrisori in lant" ori mailuri in masa, mesaje instant etc; este de asemenea interzisa publicarea, transmiterea sau referirea la orice joc de tip "piramidal", MLM, schema de afiliere sau orice alta activitate menita a insela increderea unor alte persoane, precum si orice activitati similare unor fapte in privinta carora s-a probat in trecut potentialul infractional.

 

o. colectarea oricarui gen de informatie indentificabila personal de la utilizatori sau membri ai forumului, sau afisarea acestui tip de informatii, sub orice forma, inclusiv texte sau imagini (indiferent de forma, embed, upload, etc)

 

r. restrictionarea in orice mod a accesului altor membri la platformele de comunicatie puse la dispozitie de administratori prin intermediul forumului.

 

s. folosirea de mijloace ce blocheaza si/sau restrictioneaza contorizarea userilor, afisarea mesajelor comerciale sau a contentului original al forumului.

 

t. utilizatorii care au permisiunea de a isi modifica campul member title, nu trebuie sa foloseasca acest camp pentru a induce pe ceilalti utilizatori in eroare (ex: Admin, Administrator, Mod, Moderator, Super Moderator etc) sau pentru a face reclama.

 

u. folosirea in semnatura/status a unor elemente (imagini, link-uri, etc) menite sa induca in eroare alti utilizatori ai forumului

 

w. postarea de subtitrari, initierea sau intretinerea discutiilor despre acestea

 

Smart Pol isi pastreaza dreptul de a investiga si de a lua masurile legale cuvenite impotriva oricarei persoane care, in opinia sa discretionara, incalca aceste prevederi, incluzand, fara a se limita la aceasta, indepartarea continutului nepotrivit din cadrul forumului sau incetarea calitatii de membru a acestor persoane. In plus, in caz de suspiciune asupra legalitatii mesajelor postate, Smart Pol isi pastreaza dreptul de a denunta situatia catre autoritatile in masura sa aplice legea, acest fapt implicand inclusiv divulgarea catre aceste autoritati a datelor personale ale celor in cauza.

 

Prin postarea mesajelor dvs. pe forumul Smart Pol sunteti de acord ca dumneavoastra sunteti singurul responsabil si veti despagubi Site-ul sau tertii pentru orice paguba, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a postarii, transmiterii sau referintei de catre dvs. a unor mesaje al caror continut incalca prevederile de mai sus.

 

20.3. Recomandari

 

Membrii trebuie sa tina seama de următoarele recomandări privind utilizarea in bune condiții a forumului Smart Pol:

 

a. sa respecte toate interdicțiile de mai sus, in caz contrar Smart Pol putând apela la sancțiuni, de la un simplu avertisment pana la ștergerea contului si restrictionarea accesului, iar daca este cazul, la autoritatile competente potrivit legislației romane in vigoare.

 

b. sa nu posteze inutil replici de 1-2 cuvinte de genul "Cool", "lol" etc; de asemenea sa nu dea un raspuns doar pentru a scrie ceva, ci doar daca au câteva idei coerente si pertinente la subiect

 

c. daca fac un comentariu la un mesaj postat imediat anterior, sa nu mai foloseasca citarea integrala a acestuia, pentru a nu îngreuna citirea de catre ceilalti utilizatori a textului

 

d. sa caute cu atenție (folosind funcția "search") înainte de a deschide un subiect nou

 

e. sa nu abuzeze de mesajele personale (PM)

 

f. sa nu posteze comentarii deplasate la adresa altor membri si sa încerce sa ii ajute pe cei care nu cunosc anumite aspecte, chiar daca unele pot părea foarte "banale"  si "simple"

 

g. sa respecte deciziile moderatorilor si sa nu le comenteze pe forumul public; pentru aceste probleme se va folosi PM (personal mesager)

 

h. sa încerce sa creeze topicuri cat mai scurte si clare (a se evita topicuri confuze de genul "Am o problema. Cine ma poate ajuta?")

 

i. in cazul mesajelor postate de catre persoane juridice, sa obțină in prealabil acordul administrației Smart Pol

 

j. sa nu posteze topicuri in care sa explice de ce intenționează sa renunțe la forumul Smart Pol; aceasta este o alegere personala, fara relevanta pentru forum.

 

k. sa foloseasca butonul "raport / report" pentru a semnala subiecte de discuție sau postări care incalca regulamentul (inclusiv postări off-topic) si sa evite alimentarea acestor discuții prin flame

 

4. Drepturile si obligațiile moderatorilor (nota: moderatorii si super-moderatorii NU SUNT angajați ai S.N.P. Smart Pol; ei sunt răspunzători pentru mesajele proprii scrise pe forum, iar acestea nu angajează sub nicio forma răspunderea S.N.P. Smart Pol)

 

Moderatorii sunt obligați:

 

- sa aibă o atitudine toleranta fata de utilizatori si sa-i ajute sa-si rezolve problemele fara a antrena vreun tip de disputa cu aceștia

- sa închidă/șteargă thread-urile doar cand acestea incalca flagrant regulamentul

- sa explice clar si argumentat motivul pentru care a fost inchis un thread, cand este cazul

- sa explice atunci cand este necesar (pe PM) de ce a sters posturile unui user

- sa nu abuzeze de thread-urile lipite sus. (importante)

 

In acelasi timp, moderatorii au dreptul:

- sa stearga orice post considerat offtopic

- sa curete orice post ce abunda in smilie-uri si sa atentioneze pe PM userul ce nu respecta regulamentul.

- sa stearga orice post ce contine reclame de orice fel (reclama - postarea de link-uri ce nu sunt utile si ontopic, postarea de denumiri de firme ce nu au nici o legatura cu subiectul thread-ului, trimiteri repetate catre o anumita pagina/firma...etc etc)

- sa avertizeze pe PM intotdeauna userii ce incalca regulamentul si sa propuna banarea acestora in cazul in care recidiveaza

- sa propuna banarea userilor ce au un limbaj trivial

 

20.5. Drepturile si obligatiile super-moderatorilor

 

Dintre drepturile de care se bucura super-moderatorii amintim:

 

- sa atentioneze pe PM userii ce au semnaturi/statusuri/avatare/limbaj ce nu respecta regulamentul forumului.

- sa baneze fara avertizare userii ce injura, posteaza warez/cracks

- sa propuna banarea userilor ce incalca repetat regulamentul

- sa propuna noi moderatori pe ariile deficitare si eliminarea moderatorilor ce nu isi duc la indeplinire indatoririle

- sa stearga fara avertizare thread-urile spam. (de genul "Castiga 1 milion.... etc) si sa baneze autorii acestora

Obligatia principala a super-moderatorilor este aceea de a se asigura de buna functionare a intregului forum in general.

 

20.6. Responsabilitati

 

In conformitate cu prevederile termenilor si conditiilor de utilizare ale site-ului www.SmartPol.ro,  SmartPol nu are nici un fel de responsabilitate pentru continutul comentariilor postate de catre membri.

 

Chiar daca din momentul postarii, proprietatea asupra tuturor mesajelor revine Smart Pol, dreptul moral de autor si responsabilitatea continutului apartin in totalitate celor care au postat respectivele mesaje. Desi incercam sa monitorizam cat mai bine continutul mesajelor publicate, Smart Pol nu poate fi trasa la raspundere pentru oricare din regulile incalcate de membrii acestui forum, cu atat mai mult cu cat caracterul "real time" al postarilor face posibila oricand incalcarea accidentala a legii.

 

Daca considerati ca ati fost lezat de mesajele postate in Forum

 

In cazul in care o persoana considera ca i-a fost incalcat dreptul de autor sau ca i-au fost cauzate prejudicii prin postarea de mesaje pe forumul Smart Pol, noi nu putem dezvalui datele personale ale autorului mesajului, comunicarea acestor date catre terti nefiind permisa in lipsa acordului expres al persoanei vizate, in conformitate cu dispozitiile art. 5(1) al legii 677/2001.

 

Daca va considerati nedreptatit in orice mod datorita unui mesaj de pe forum, puteti proceda la sesizarea justitiei sau a altui organ abilitat de lege. Noi ne vom conforma si vom raspunde solicitarilor venite din partea unei astfel de autoritati publice, atata timp cat ele corespund rigorilor legale, urmand sa facem cunoscute datele autorului acestuia catre autoritatea competenta si sa ne conformam dispozitiilor acesteia, daca este cazul.

21. ACORD DE MEMBRU

21.1. Utilizatorul acceptă prin crearea unui cont să devină membri cu drepturi depline al Sindicatului Național al Polițiștilor SMART POL, conform prevederilor legale și statutare.

 

22.2. Utilizatorul/Membru este de acord ca Sindicatul SMART POL să fie autorizat să proceseze datele personale introduse în cererea de adeziune/Înscriere, precum și datele care sunt colectate în cadrul activităților sindicale desfășurate în interesul membrilor.

22.3. Membrul împuternicește pe toate perioada în care deține un cont în platformă și implicit calitatea de membru de sindicat și până la retragerea din sindicat iar în unele cazuri și după retragerea din sindicat dacă nu dispune în mod clar altfel, pe reprezentanții forului de conducere ai sindicatului să întreprindă orice acțiune prevăzută de lege pentru apărarea drepturilor ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici.

 

22.4. Membrul împuternicește și mandatează persoanele alese în funcțiile de conducere ale sindicatului să desfășoare în interesul colectiv al membrilor achiziții de bunuri și servicii de pe întreg teritoriul Uniunii Europene și nu numai pentru asigurarea condițiilor minime de lucru acolo unde acestea nu sunt asigurate în mod corespunzător de către angajator.

 

22.5. Prin plasarea unei comenzi de bunuri sau servicii care vor fi folosite în interes profesional(ex: uniformă de lucru, reprezentare juridică, asigurare de viață, hrană, etc.), membrul de sindicat transmite Sindicatului Smart Pol o solicitare potrivit căreia, acestea nu sunt asigurate de către angajator și că are nevoie urgentă de acestea din alte surse.

 

22.6. Membrul confirmă prin înscriere cunoașterea prevederile statului Sindicatului Național al Polițiștilor SMART POL și pe cele ale Legii 62/2011 a dialogului social și înțelege că prezentul comsimțământ are la bază aplicarea și respectarea acestora iar platforma www.smartpol.ro funcționează exclusiv sub incidența acestor prevederi.

 

22.7. Utilizatorul acceptă Calitatea de membru al S.N.P. Smart Pol și declară sub semnătură că aceasta are prioritate în fața instanțelor din România pentru dobândirea reprezentativității înaintea oricărui alt sindicat.

22.8. Utilizatorul/Membrul se obliga sa notifice S.N.P. Smart Pol de indată dacă își pierde calitatea de polițist și nu mai îndeplinește condițiile de a fi membru Smart Pol.

​ 

23. CONDIȚII CAMPANII SINDICAT (BLACK FRIDAY - CRACIUN - PASTE, ETC)

23.1. Bunurile dobandite de catre membrii in cadrul campaniilor nu sunt supuse returului sau schimburilor.

24. CONFIDENTIALITATEA

24.1. Pe toata durata existentei caltății de membru sau membru de onoare, membrul se obliga sa nu transmita angajatorului sau tertilor, date sau informatii de care a luat cunostinta pe cale directa sau incidentala in timpul cât a deținut calitatea de mebru, despre activitatea Sindicatului National al Politistilor Smart Pol si programele sale de actiune.

 

24.2. Prin informatii confidentiale se intelege, in sensul prezentei clauze, orice informatii privitoare la situatia financiara a unitatii angajatoare, la proiectele acesteia, la clientii actuali si potentiali, la procedeele de fabricatie folosite, la proiectele de marketing si promovare a produselor, precum si la orice alte informatii a caror divulgare poate conduce la prejudicierea organizatei..

 

24.3. Obligativitatea confidentialitatii se mentine si dupa incetarea raporturilor de membru.

  

24.4. Nerespectarea obligatiei de confidentialitate de catre membri atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese corespunzatoare prejudiciului cauzat.

25. STATUTUL SMART POL

25.1. Te rog sa parcurgi Statutul Smart Pol cu privire la modul de organizarel și funcționare al sindicatului, care face parte din prezentul Document

 

Stimate utilizator,

 

Înainte de a utiliza aceasta secțiune a site-ului nostru, va invitam sa parcurgeți, in întregime, .Termenii si condițiile de utilizare prezentați in continuare!

 

Folosirea acestui site-platformă (vizitare, înregistrare, legare, solicitarea de oferte, cumpărare) implică acceptarea în totalitate a Termenilor si condițiilor de utilizare a acestuia.

În cazul în care, NU sunteți de acord cu aceștia, sau aveți alte opinii, vă rugăm sa încetați utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului!

Platforma nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin utilizarea acesteia declarați că, aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

ACTUALIZARI VIITOARE

Continutul acestor prevederi poate suferi modificari, ca urmare a evolutiei pietei, actualizarii gamei de servicii pe care le prestam sau a modificarilor legislative in domeniul. Vom publica orice noua versiune a acestei Informari pe website-urile noastre.


Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor apartinand Smart Pol, prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor Smart Pol sau utilizarea serviciilor Smart Pol prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

SUNTEM AICI PENTRU DUMNEAVOASTRA

wedede

bottom of page